Tag Archives: Bảng quảng cáo Trivision

Bảng quảng cáo Trivision

trivision

Một tấm biển quảng cáo hấp dẫn và bắt mắt khi nó có ý tưởng thiết kế độc đáo và vị trí lắp đặt cùng một cơ chế vận hành. Biển quảng cáo ba mặt lật - Trivision của Vạn Thương cung cấp là loại hình quảng cáo động. Với một không gian cố định ...